Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

0

Đối tượng áp dung

Các loại máy móc được lắp đặt trong nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm các hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của một hạng mục) được liệt kê trong Bản tóm lược hợp đồng, hiện diện tại địa điểm được bảo hiểm, bị bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ trong qui định, tới mức mà các hạng mục đó cần phải được thay thế hoặc sửa chữa, thì Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại đó bằng tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa (tùy Bảo hiểm lựa chọn) với số tiền không vượt quá giá trị tương ứng của từng hạng mục được bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng trong một năm và tổng công lại, không vượt qua tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng.

Các hợp đồng bảo hiểm sẽ áp dụng cho các hạng mục được bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã kết thúc thành công quá trình chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, dù hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo dỡ để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay khong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong khu vực/ địa điểm được bảo hiểm, hoặc khi lắp ráp lại sau đó

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567