Bảo hiểm du lịch Quốc tế

0

1. Đối tượng Bảo hiểm
Người Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 06 tuần đến 80 tuổi.
Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được Bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng Bảo hiểm

2. Phạm vi Bảo hiểm
– Chi phí y tế
– Trợ cứu y tế và hỗ trợ du  lịch
– Tai nạn cá nhân
– Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
– Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
– Thiệt hại hành lý và tư trang
– Hành lý bị trì hoãn
– Mất giấy tờ thông hành
– Cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi
– Chuyến đi bị trì hoãn

3. Quyền lợi tham gia bảo hiểm

3. Biểu phí Du lịch quốc tế

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567