Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

0

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và Các cơ sở kinh doanh….

  1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
  2. . Máy móc thiết bị;
  3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác…..

Phạm vi Bảo hiểm

BẢO HIỂM SẼ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất vật chất hoặc phá hủy hoặc phần giá trị tổn hại vật chất đó (từ “Tổn hại ” theo Quy tắc bảo hiểm này từ đây có nghĩa là tổn thất và thiệt hại vật chất hoặc bị phá hủy có tính bất ngờ). Bảo Hiểm cũng có thể chọn cách thay thế hoặc phục hồi toàn bộ hoặc một phần tài sản bị tổn hại đó.

MIỄN LÀ, trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của Bảo hiểm trong Thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá:

  • tổng số tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được bảo hiểm được kê khai trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm
  • mọi giới hạn trách nhiệm được quy định trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm, hoặc bất kỳ số tiền bảo hiểm nào được sửa đổi bởi các sửa đổi bổ sung đính kèm và được xác nhận bởi Bảo hiểm hay đại diện cho Bảo hiểm

Phí bảo hiểm

Tùy theo ngành nghề sản xuất, kinh doanh, mặt hàng kinh doanh….sẽ có phí bảo hiểm phù hợp

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567