Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

0

Đối tượng được bảo hiểm (Người được bảo hiểm – NĐBH):

  • Tất cả các thành viên gia đình cùng hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại;
  • Có thể mở rộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình (Con cái, ông bà, cha mẹ, những người có mối quan hệ huyết thống với chủ hộ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm:

Là những tai nạn xảy ra do: NĐBH bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm:

  • Trường hợp NĐBH chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm (STBH) ghi trong hợp đồng/GCN bảo hiểm;
  • Trường hợp NĐBH bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” của Bộ tài chính;
  • Trường hợp NĐBH bị thương tật tạm thời do  tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng tối đa không qua mức qui định theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” của Bộ tài chính;
  • Tổng số tiền chi trả bồi thương không vượt quá STBH ghi trong hợp đồng/GCN bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Số tiền bảo hiểm: NĐBH có quyền lựa chọn STBH từ 5.000.000đ đến 75.000.000đ

Điều khoản bổ sung: Mở rộng cho NĐBH trường hợp chết/thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra ngoài phạm vi đăng ký hộ sử dụng điện (giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam)

Phí bảo hiểm: Áp dụng cho một hộ sử dụng điện – Không giới hạn các thành viên trong hộ

  • Không áp dụng điều khoản bổ sung: 0,25%/STBH/hộ/năm;
  • Áp dụng điều khoản bổ sung:  0,28%/STBH/hộ/năm

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567