Bảo hiểm tai nạn học sinh, Sinh viên 24/24

0

Đối tượng được bảo hiểm:

  • Tất cả các học sinh đang theo học tại các trường từ nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh nghề

Phạm vi bảo hiểm:

  • Chết do tai nạn;
  • Thương tật thân thể do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm:

  • Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Cty bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm;
  • Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của STBH nêu trong Bảng tỷ lệ thương tật

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Số tiền bảo hiểm (STBH):

Người mua  bảo hiểm có thể chọn STBH từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ

Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí Bảo hiểm (0,15%) x STBH

  • Miễn phí bảo hiểm cho đối tượng là con thương binh liệt sỹ;
  • Giảm 50% phí bảo hiểm cho đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, con của các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo và học sinh mồ côi cả cha và mẹ trên cơ sở có bản xác nhận của chính quyền phường/xã hoặc nhà trường nơi học sinh đang theo học.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567