Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe Ôtô

0

Đối tượng bảo hiểm(Người được bảo hiểm-NĐBH): Lái xe và những người được chở trên xe .

Phạm vi bảo hiểm: Người được BH được bồi thường trong trường hợp tử vong hay thương tật thân thể khi đang ở trên xe hoặc đang lên, xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Quyền lợi bảo hiểm: 

 • Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm thanh toán toàn bộ số tiền ghi trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm;
 • Trường hợp NĐBH bị thương tật thân thể:
  • Với Số tiền bảo hiểm (STBH) dưới 100 triệu đồng/người/vụ, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người;
  • Với STBH trên 100triệu đồng/người/vụ:
   • Thương tật tạm thời: Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phi phí bồi dưỡng (tối đa không vượt quá 0,1% STBH/ngày/người bị thương trong thời gian điều trị thương tật) nhưng không vượt quá tỷ lệ trả tiền qui địng tại  Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người;
   • Thương tật vĩnh viễn: Đườn bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người

Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế trên xe (không bao gồm trẻ e dưới 7 tuổi) lớn hợn số người được bảo hiểm ghi trên Hợp đồng/GCN bảo hiểm, thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số chỗ ngồi được bảo hiểm với số người thực tế trên xe. Trẻ em dưới 7 tuổi được hưởng quyền lợi đầu đủ như trên.

Số tiền bảo hiểm: Chủ xe/lái xe có thể lựa chọn mức trách nhiệm từ 5.000.000đ đến 1.000.0000.000đ/người/vụ

Phí bảo hiểm hiểm :

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567