Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe máy

0

Đối tượng bảo hiểm: Người ngồi trên xe (gồm người lái xe và người ngồi sau xe) như xe đang hoạt động, đang lên xuống xe, qua cầu, qua đò, qua phà….

Quyền lợi bảo hiểm: Được bồi thường khi tai nạn xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe.

Mức trách nhiệm bảo hiểm: CHủ xe/lái xe có thể lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 10.000.000đ/người/vụ đến 1.000.000.000đ/người/vụ

Phí bảo hiểm: Tùy theo chủ xe/lái xe lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm sẽ có phí tương ứng

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác

Bạn cũng có thể thích