Bảo hiểm Thân tàu biển

0

1. Đối tượng áp dụng:Các tàu đang hoạt động tại vùng biển

2. Rủi ro được bảo hiểm:

 1. Bảo hiểm tổn thất hay hư hại của đối tượng được bảo hiểm bi gây ra bởi:
 • Hiểm hoạ của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thuỷ;
 • hoả hoạn, nổ;
 • Trộm cắp có sử dụng vũ lực bởi những ngươi bên ngoài tàu;
 • Vứt bỏ một phần hàng hoá để giảm tải trọng khi tàu gặp nạn;
 • Cướp biển;
 • Va chạm với phương tiện vận chuyển trên bờ, ụ tàu hay trang thiết bị của cảng;
 • Động đất, núi lửa hay sét đánh;
 • Tai nạn trong khi xếp, dỡ và chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu;
 • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu;
 • Bất cẩn của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay hoa tiêu;
 • Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu, với điều kiện người sửa chữa hay người thuê tàu ấy không phải là Người Được bảo hiểm;
 • Cố ý gây thiệt hại của Thuyền trưởng, sỹ quan hay thuỷ thủ;
 • Va đụng với máy bay, máy bay trực thăng hoặc các thiết bị tương tự hoặc các vật thể từ đó rơi vào tàu;

Với điều  kiện tổn thất hư hại ấy không phải do sự thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, Chủ tàu hay quản lý

2. Rủi ro ô nhiễm: Bảo hiểm tổn thất hay hư hại của Tàu do phải thực hiện yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế rủi ro ô nhiễm hoặc thiệt hại đối với môi trường hoặc các nguy cơ đó là hậu qủa trực tiếp từ hư hại của tàu thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy tắc.

3. Trách nhiệm đâm va: Bồi thường 3/4 số tiền Người được bảo hiểm đã thanh toán cho người khác do Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường so Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác về:

 • Tổn thất hay tổn hại gây ra cho tàu khác hay tài sản trên tàu khác;
 • Chậm trễ hay mất sử dụng tàu  khác ấy hay tài sản trên đó;
 • Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác ấy hay tài sản trên ấy.