Bảo hiểm Thân tàu thuỷ nội địa

0

Thời hạn bảo hiểm: Bảo hiểm theo năm hoặc theo chuyến

Đối tượng được bảo hiểm: Thân tàu bao gồm: Vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải hoạt động trên sông hồ và vùng biển Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: ĐIỀU KIỆN A hoặc ĐIỀU KIỆN B

RỦI RO ĐIỀU KIỆN A

 • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được Bảo hiểm do nhưng nguyên nhân trực tiếp dưới đây:
  • Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
  • Cháy nổ;
  • Vứt bỏ một phần tàu hay tài sản trên tàu được cho là cần thiết và hợp lý để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu;
  • Mất tích;
  • Động đất, sụt lở đất, núi lửa phun;
  • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
  • Tai nạn trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhân vật liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu sửa chữa hoặc ở trên đà sửa chữa;
  • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm. Bảo hiểm chỉ bồi thường các tổn thất của tàu là hậu quả của nổ nồi hơi, gãy trục cơ hay khuyết tật ẩn tỳ, trừ trường hợp nổ nồi hơi, gãy trục cơ do rủi ro được  bảo hiểm trực tiếp gây ra;
  • Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm hoặc có cổ phần sở hữu đối với tàu được bảo hiểm;
 • Bảo hiểm cho những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:
  • Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường;
  • Chi phí tố tụng, chi phí trợ giúp hay cứu hộ;
  • Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;
  • Đóng góp chi phí tổn thất chung;
  • Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn.

RỦI RO ĐIỀU KIỆN B

 • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) xảy ra đối với thân tàu được Bảo hiểm do nhưng nguyên nhân trực tiếp dưới đây:
  • Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
  • Mắc cạn, va chạm vào đá, vào vật thể cố định hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dươi nước (trừ bom mìn và thuỷ lôi);
  • Cháy nổ;
  • Vứt bỏ một phần tàu hay tài sản trên tàu được cho là cần thiết và hợp lý để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu;
  • Mất tích;
  • Động đất, sụt lở đất, núi lửa phun;
  • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
  • Tai nạn trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhân vật liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu sửa chữa hoặc ở trên đà sửa chữa;
  • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm
  • Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm hoặc có cổ phần sở hữu đối với tàu được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm cho những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc  hạn chế tổn thất có thể dẫn đến các khiếu nại đòi bồi thường.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567