Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe máy

0

Đây là loại bảo hiểm quy định bắt buộc đối với chủ xe Máy (Môtô) theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của Chủ xe cơ giới

Đối tượng BH: Trách nhiệm dân sự của chủ xe/lái xe máy đối với người thứ ba.

Quyền lợi BH: Chủ xe được bồi thường các chi phí phải trả cho bên thứ ba gồm:

  • Đối với thiệt hại về người: chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng phục hồi sức khoẻ, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, bồi dưỡng, chăm sóc người bị hại trước khi chết, mai táng phí hợp lý… theo mức độ lỗi của chủ xe.
  • Đối với thiệt hại tài sản: thiệt hại thực tế theo mức độ lỗi của chủ xe.
  • Chi phí cần thiết và hợp lý khác nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất liên quan tới vụ tai nạn mà chủ xe đã chi.

Mức trách nhiệm bảo hiểm
Về người: 100.000.000đ/người/vụ
Về tài sản: 50.000.000đ/vụ

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác

Bạn cũng có thể thích