Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô

0

Đây là loại bảo hiểm quy định bắt buộc đối với chủ xe ôtô, theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của Chủ xe cơ giới. Được áp dụng cho mọi loại xe và đời xe

Bieu phi bat buoc TNDS 2016

Đối tượng bảo hiểm: Chủ xe ô-tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Việt Nam

Quyền lợi BH: Chủ xe ô-tô được bồi hoàn số tiền phải trả cho người bị thiệt hại gồm:

  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe ô-tô gây ra;
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe ô-tô gây ra.

Phí bảo hiểm chi tiết

Chi tiết Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính

THONG T 22 BTC

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác