Bảo hiểm TNDS chủ tàu thuỷ nội địa

0

Phạm vi bảo hiểm:

 • TNDS của chủ tàu đối với người thứ 3, bao gồm:
  • Những chi phí phát sinh mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo qui định cúa pháp luật;
  • Phần trách nhiệm theo luật định mà chủ tàu phải gánh chịu do tàu gây ra;
  • Những chi phí chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật lao động đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu;
  • Trách nhiệm đâm va;
  • Trách nhiệm lai dắt (Trên cơ sở Người được bảo hiểm yêu cầu và Cty Bảo hiểm đồng ý/thu thêm phí, ghi rõ phạm vi trách nhiệm trên Giấy chứng  nhận bảo hiểm);
  • Trách nhiệm của Chủ tàu đối với hàng hoá (Trên cơ sở Người được bảo hiểm yêu cầu và Cty Bảo hiểm đồng ý/thu thêm phí, ghi rõ phạm vi trách nhiệm trên Giấy chứng  nhận bảo hiểm);
  • Trách nhiệm của Chủ tàu đối với hành khách (Trên cơ sở Người được bảo hiểm yêu cầu và Cty Bảo hiểm đồng ý/thu thêm phí, ghi rõ phạm vi trách nhiệm trên Giấy chứng  nhận bảo hiểm).

Cách tính phí:

Phí bảo hiểm = Mức phí x Trọng tải/Dung tích/Công suất

 • Mức phí: Được qui định trong biểu phí bảo hiểm của Công ty;
 • Trọng tải: Là đơn vị thể hiện khả năng chở hàng tối đa, đến đường nước thiết kế, đơn vị của trọng tải tính bằng tấn;
 • Dung tích: Là toàn bộ thể tích của con tàu bao gồm hầm hàng, các khoang chứa, ca bin, khi dự trữ trên tàu;
 • Công suất: Là công suất máy theo GCN đăng ký tàu, đơn vị là sức ngựa (Hp hoặc CV).

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567