Bảo hiểm TNDS tự nguyện của chủ xe Ôtô

0

Đối tượng bảo hiểm: Chủ xe ô-tô đã tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS.

Quyền lợi BH: Chủ xe ô-tô được bồi hoàn số tiền phải trả cho người bị thiệt hại với mức cao hơn mức được bồi hoàn khi tham gia BH TNDS bắt buộc (thuộc phạm vi bảo hiểm)

Theo qui định mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS bắt buộc mà chủ xe phải tham gia là:

  • Về Người: 100.000.000đ/người/vụ
  • Về tài sản: 100.000.000đ/vụ

Ngoài mức qui định bắt buộc trên, chủ xe có thể lựa chọn mức cao hơn. Thường có các mức dưới đây:

Đvt: 1.000đ
Mức  trách nhiệm    Về người : ngàn đồng/người/vụ.
Về tài sản: ngàn đồng/vụ.

Về người 30.000 50.000 80.000 100.000 120.000 100.000 200.000 400.000
Về tài sản 30.000 50.000 80.000 100.000 120.000 400.000 1.000.000 2.000.000

 

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567