Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Bác sỹ

0

 

Đối tượng áp dụng (Người được bảo hiểm – NĐBH):

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh gồm:

 1. Bác sỹ, y sỹ.
 2. Điều dưỡng viên.
 3. Hộ sinh viên.
 4. Kỹ thuật viên.
 5. Lương y.
 6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Phạm vi bảo hiểm:

Công ty bảo hiểm đồng ỳ chi trả thay cho NĐBH  tất cả những khoản tiền mà theo qui định của Pháp luật NĐBH có trách nhiệm phải trả cho những tổn thất phát sinh từ việc bệnh nhân bị tổn thương về thân thể hoặc tinh thần hay bị chết do hoặc cho là do sai sót, hoặc bất cẩn trong khi thực hiện các dịch vụ nghề nghiệp hoặc do bỏ sót không thực hiện các qui trình nghề nghiệp mà lẽ ra phải được thực hiện tại bệnh viện được nêu trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm hoặc tại cơ sở điều trị ngoại trú của bệnh viện đó hoặc trong xe cứu thương của bệnh viện đó. Tất cả những sai sót, bất cẩn, hoặc bỏ sót nêu trên sau đây được gọi chung là sơ suất

Với điều kiện là:

 • Sơ suất đó dẫn đến việc khiếu nại chống lại NĐBH được thực hiện trong trong thời hạn bảo hiểm nêu trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm và được NĐBH ngay lập tức đã gửi văn bản về việc đó cho Công ty Bảo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào sau thời hạn bảo hiểm phát sinh từ những diễn biến hoặc tình huống đã được nêu trong thông báo của NĐBH thì khiếu nại đó vẫn được xem như đã được thực hiện trong thời hạn được bảo hiểm
 • Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện nhằm chống lại N ĐBH về sơ suất đã phạm phải hoặc được cho là đã phạm phải trước ngày có hiệu lực hồi tố được qui định trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm.
 • Được mở rộng để áp dụng cho những khiếu nại chống lại NBH thực hiện trong thời hạn 36 tháng dương lịch tiếp theo sau thời điểm bảo hiểm này bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ đối với sơ suất phạm phải hay được cho là phạm phải trong thời gian giữa Ngày có hiệu lực hồi tố và ngày bảo hiểm bị chấm dứt hay huỷ bỏ đó.

Quyền lợi bảo hiểm:

Công ty bảo hiểm sẽ đứng tên hoặc thay mặt NĐBH bào chữa bất kỳ khiếu nại nào và sẽ trả các chi phí phát sinh trong quá trình bào chữa đó. Công ty bảo hiểm sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của NĐBH. Số tiền chi trả không vượt quá Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng/GCN bảo hiểm

Sô tiền bảo hiểm : NĐBH có thể lựa chọn cho mình số tiền bảo hiểm phù hợp

Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thông báo tai biến và yêu cầu bồi thường của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 2. Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 3. Kết luận của hội đồng chuyên môn. Trường hợp không có kết luận của hội đồng chuyên môn thì phải có hồ sơ, chứng từ y tế chứng minh nguyên nhân tai biến.
 4. Bản sao hồ sơ bệnh án và các chứng từ có liên quan để làm căn cứ trả tiền bồi thường.

Tải Nghị định số: 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về bảo hiểm trách nhệm trong khám bệnh, chữa bệnh tại đây

Nghidinh102-2011 ngay 14.11.2011 CP ve baohiem TNNN Bacsy

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567