Điều khoản Bổ sung về bảo hiểm Tài sản

0

Đứng trên góc độ của khách hàng, mới nghe qua đã đau đầu rồi chứ chưa nói tới tìm hiểm về nó như thế nào? Hầu hết người mua bảo hiểm (80%) không bao giờ xem qua cứ phó mặc cho các Công ty bảo hiểm muốn làm gì thì làm. Khi xảy ra tổn thất rồi mới ngồi đọc và tìm hiểu, lúc đó đã quá muộn

Vậy tại sao phải có những điều khoản bổ sung này? Hầu hết các Quy tắc bảo hiểm tài sản của các Công ty bảo hiểm nói tới phạm vi bảo hiểm rất chung chung như: Bảo hiểm cho bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào tại địa điểm của Người được bảo hiểm bị tổn thất, phá huỷ hoặc thiệt hại về vật chất và bất ngờ do bất kỳ nguyên nhân nào mà không bị loại trừ  dưới đây…….. Nhưng với điểm loại trừ thì hàng trăm cái gạch đầu ròng

Chính vì vậy, các điều khoản bổ sung sẽ phủ định những điểm loại trừ mà Quy tắc đã đưa ra

Các điều khoản bổ sung thường gặp

1 Điều khoản về Giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức/tranh quý
2 Điều khoản về Bảo hiểm các tài sản khác
3 Điều khoản Bảo hiểm cho những thay đổi, srửra chữa hoặc xây dựng nhỏ
4 Điều khoản về Chi phí kế toán và chi phí lập hồ sơ khiếu nại
5 Điều khoản về Chi phí kiến trúc sư, giám định viên, tư vấn, kỹ sư
6 Điều khoản về Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh
7 Điều khoản về Chi phí chữa cháy
8 Điều khoản về Chi phí đội chữa cháy
9 Điều khoản về Tiền tại cơ sở được bảo hiểm hoặc trên đường vận chuyển
10 Điều khoản về Cây trồng, thảm cỏ và bụi cây bên ngoài
11 Điều khoản về Tài sản ngoài trời
12 Điều khoản về Công trình phụ ngoại vi
13 Điều khoản về Tài sản có thể mang theo, xách tay
14 Điều khoản về Tài sản thuộc quyền kiểm soát, quản lý, trông nom, coi sóc của Người được bảo hiểm.
15 Điều khoản về Tổn thất do khói
16 Điều khoản về Trộm cướp trong hoặc sau hỏa hoạn
17 Điều khoản về Chi phí tháo dỡ bao bì
18 Điều khoản về Hỏng hóc máy móc
19 Điều khoản về Trộm có sử dụng vũ lực khi xâm nhập và tẩu thoát
20 Điều khoản về Trộm cắp mở rộng
21 Điều khoản Thiết bị điện
22 Điều khoản Thiết bị điện 4A
23 Điều khoản Thiết bị điện 4B
24 Điều khoản về Chi phí dọn dẹp hệ thống thoát nước
25 Điều khoản Bảo hiểm cho rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động
26 Điều khoản về Rò rỉ hay chảy tràn bất ngờ
27 Điều khoản về Một phần tòa nhà/công trình xây dựng không hư hại bị bỏ đi
28 Điều khoản về Nền móng không bị tổn thất
29 Điều khoản về Phá hủy theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
30 Điều khoản về Tác phẩm nghệ thuật và Đồ quý hiếm
31 Điều khoản về Mái hiên, mành che, biển hiệu và các thiết bị ngoài trời khác
32 Điều khoản về Thay đổi và Sửa chữa
33 Điều khoản về Định giá tài sản
34 Điều khoản Tự động bảo hiểm cho tài sản bổ sung
35 Điều khoản về Mở rộng thời hạn bảo hiểm 30 ngày với Phí bảo hiểm bổ sung tính theo tỷ lệ
36 Điều khoản về Tự động khôi phục Số tiền bảo hiểm
37 Điều khoản về Xe ô tô
38 Điều khoản về Bảo hiểm dưới giá trị
39 Điều khoản về Nổ nồi hơi và bình chịu áp lực
40 Điều khoản về Vi phạm các điều kiện
41 Điều khoản về Vi phạm các cam kết
42 Điều khoản về các hạng mục thuộc tòa nhà
43 Điều khoản về Bổ sung tài sản cố định
44 Điều khoản về Bảo hiểm theo giá hợp đồng
45 Điều khoản về Kiểm soát tài sản
46 Điều khoản về Hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính
47 Điều khoản về Chi phí phá hủy, dọn dẹp, bảo vệ tạm thời và lắp đặt hàng rào
48 Điều khoản về Chi phí lắp đặt lại
49 Điều khoản về Chi phí bảo vệ tạm thời
50 Điều khoản về Chi phí lập lại dữ liệu và chuẩn bị hồ sơ bồi thường
51 Điều khoản về Chi phí ghi chép lại dữ liệu
52 Điều khoản về Tiền tệ
53 Điều khoản về Thuế hải quan, Thuế tiêu dùng và các loại thuế khác
54 Điều khoản về Hàng hóa của khách hàng
55 Điều khoản về Mô tả/Phân loại tài sản được bảo hiểm
56 Điều khoản về Áp dụng riêng rẽ
57 Điều khoản về Điều chỉnh số tiền bảo hiểm do biến động giá
58 Điều khoản về Internet và Dữ liệu điện tử
59 Điều khoản về Hư hỏng thiết bị điện tử, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu
60 Điều khoản về Triển lãm và Hội chợ thương mại
61 Điều khoản về Tổn thất do nóng chảy
62 Điều khoản về Tài sản cá nhân của khách
63 Điều khoản về Tài sản cá nhân của giám đốc và nhân viên
64 Điều khoản về hàng hóa nguy hiểm
65 Điều khoản về Nhiệt và Năng lượng điện
66 Điều khoản về Thuê, Mua/Thuê sử dụng tài sản
67 Điều khoản về Chi phí hạn chế tổn thất
68 Điều khoản về Di chuyển nội bộ
69 Điều khoản về Di dời tạm thời
70 Điều khoản về Loại trừ rủi ro máy tính
71 Điều khoản về Sụt lún và Sạt lở đất
72 Điều khoản về Tài sản được thuê
73 Điều khoản về Người thuê tài sản/Người được thanh toán bồi thường
74 Điều khoản về Ổ khóa và chìa khóa
75 Điều khoản quy định vê thông báo tổn thất
76 Điều khoản về mô tả sai
77 Điều khoản về Người nhận thế chấp tài sản
78 Điều khoản về Không kiểm soát
79 Điều khoản về Không mất hiệu lực bảo hiểm
80 Điều khoản về Thông báo hủy bỏ hợp đồng trước 30 ngày
81 Điều khoản về Quyền lợi của các Bên khác
82 Điều khoản về Địa điểm cất trữ ngoại vi
83 Điều khoản về Cặp đôi và bộ
84 Điều khoản về Thanh toán bồi thường tạm ứng
85 Điều khoản về Xem xét, đánh giá lại hàng năm
86 Điều khoản về Địa điểm được bảo hiểm
87 Điều khoản về Nứt vỡ kính tấm
88 Điều khoản về Tài sản/hàng hóa trong quá trình vận chuyển
89 Điều khoản về Nhà chức trách
90 Điều khoản về Bảo hiểm theo giá trị khôi phục
91 Điều khoản về Dọn dẹp hiện trường
92 Điều khoản về Dịch vụ
93 Điều khoản về Tự bốc cháy
94 Điều khoản về Khai báo hàng hóa (75%)
95 Điều khoản về Từ bỏ thế quyền
97 Điều khoản về Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất
98 Điều khoản về Sửa chữa tạm thời
99 Điều khoản về Người thuê nhà
100 Điều khoản về Việc cải tạo của Người thuê nhà
101 Điều khoản về Điều chỉnh thời gian
102 Điều khoản về Chất hàng trên xe cơ giới
103 Điều khoản Loại trừ khủng bố NMA 2921
104 Điều khoản về Loại trừ rủi ro nhận biết dữ liệu
105 Điều khoản về Nhãn hiệu
106 Điều khoản về Chi phí phát sinh thêm
107 Điều khoản về Va chạm với các phương tiện xe cơ giới/tàu thuyền
108 Điều khoản về Đặc quyền
109 Điều khoản về Mở rộng Bảo hiểm Lòng trung thực
110 Điều khoản về Bảo hiểm hàng hóa đặt tại địa điểm của Nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ
111 Điều khoản về Cầu tầu và Ụ nổi
112 Điều khoản về Sai sót và Bỏ sót
113 Điều khoản Chỉ định giám định tổn thất
114 Điều khoản về Đình công, nổi loạn, bạo động dân sự
115 Điều khoản về Tài sản ngầm dưới mặt đất
116 Điều khoản về Thanh toán tổn thất trực tiếp
117 Điều khoản về Thưởng không khiếu nại (5%)
118 Điều khoản về Cam kết thanh toán phí bảo hiểm
119 Điều khoản về Quy định về Phòng cháy chữa cháy
120 Điều khoản về chi phí chuyên gia
121 Điều khoản về trượt giá 10%
Bạn cũng có thể thích