Kết quả thực hiện chế độ Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sau 10 năm thực hiện

0

Hiện nay có 29 doanh nghiệp triển khai BHCNBB, với doanh thu phí bảo hiểm gốc trong giai đoạn 2007-2016, đạt khoảng 8.900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm. Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc BHCNBB khoảng 3.500 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 39,3%).

Cũng trong giai đoạn này, các DNBH phi nhân thọ đã trích nộp khoảng 72,47 tỷ đồng (tương đương 5% phí bảo hiểm tương ứng) để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ tuyên truyền, khen thưởng, phổ biến kiến thức pháp luật, thực hiện công tác đề phòng, hạn chế tổn thất.

Cục trưởng Cục Quản lý Bảo hiểm Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh: “Vai trò của bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc ngày càng trở nên quan trọng đối với đời sống kinh tế – xã hội. Bảo hiểm không chỉ giúp cho các cơ sở không may bị rủi ro cháy, nổ bù đắp thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh mà còn nâng cao ý thức, kiến thức cho các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng tránh cháy, nổ, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống của người dân”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Khánh cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Cụ thể, mới chỉ có 56% cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tham gia bảo hiểm; kết quả kinh doanh của các DNBH còn chưa tương xứng với tiềm năng; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước cần được quan tâm đẩy mạnh, tăng cường.

Bạn cũng có thể thích