Mức miễn thường

0

Mức miễn thường là gì?(Hay còn gọi mức miễn thường không khấu trừ)

Là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Nói một cách khác, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm (NĐBH).

Khi nhận được được khiếu nại bồi thường, Công ty bảo hiểm sẽ tốn một khoản chi phí về nhân sự, giấy tờ, thẩm định và ngược lại người được bảo hiểm cũng phải dành thời gian để chuẩn bị khiếu nại, thậm chí có trường hợp phải ra tòa làm chứng. Như vậy, việc định ra mức miễn thường cũng là cách để giảm tải những chi phí và thời gian giải quyết các vụ bồi thường có giá trị nhỏ.

Nguyên tắc thông thường khi áp dụng miễn thường là: Mức miễn thường càng cao, phí bảo hiểm càng thấp và ngược lại

Bạn cũng có thể thích