Quy trình Hoàn công đổi sổ, cập nhật giấy tờ nhà đất Quận Tân Bình

1

CÁC BƯỚC HOÀN CÔNG ĐỔI SỔ, CẬP NHẬT GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT QUẬN TÂN BÌNH

1. Hoàn Công đổi sổ mới (dưới 6 tầng) và hợp thửa

 • Bước 1: Đo vẽ lại
 • Bước 2:  Mua hồ sơ tại Uỷ ban Quận và điền theo mẫu, gồm:
  • Đơn đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất, sở hữu nhà & Tài sản gắn liền với đất
  • Tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp, mẫu 01/TK-SDDPNN
  • Tờ khai xác định thời điểm sử dụng đất ở ổn định liên tục, mẫu: 02/TSCĐ
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất;
  • Tờ khai tiền sử dụng đất (nếu thay đổi diện tích đất)
  • và các giấy tờ  khác có liên quan…..

Ngoài ra bổ sung:

 • Giấy tờ nhà (bản chính)
 • Hợp đồng mua bán (bản chính) – đối với nhà mua bán
 • Thông báo lệ phí trước bạ nhà đất – Bản chính
 • Giấy phép xây dựng – bản chính
 • Bản vẽ xin phép xây dựng – Bản chính
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất – Lấy của Bước 1 – Bản chính
 • Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành – Bản chính
 • Đơn đề nghị Tách thửa, hợp thửa (đối với trường hợp hợp nhiều thửa (sổ) thành 01 thửa (sổ)

Sau đó điền đầy đủ thông tin vào trong đơn và nộp những giấy tờ nhà, đất đang có
● Bước 3: Nộp hồ sơ tại UBNDQ
● Bước 4: Đóng thuế tại chi cục thuế (nếu thay đổi diện tích đất)
● Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại UBNDQ

Thời Gian Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Mới Nhà Đất
– Đo vẽ lại: 15 ngày
– Thụ lý tại UBNDQ: 45 ngày (Tuỳ vào tình hình xác minh cụ thể)
Lệ Phí Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Nhà Đất
– 50.000 đ
Phí Dịch Vụ Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Nhà Đất
Phí dịch vụ: Gọi : 0908 266 567

 1. Hoàn Công cập nhất vào sổ cũ

Bước 1: Đo vẽ lại 
Bước 2:  Mua hồ sơ tại Uỷ ban Quận và điền theo mẫu gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai & Tài sản gắn liền với đất – mẫu số: 09
 • Tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp, mẫu 01/TK-SDDPNN
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, mẫu số 01
 • Tờ khai tiền sử dụng đất (nếu thay đổi diện tích đất)

Ngoài ra bổ sung các giấy tờ sau BẢN CHÍNH :

 • Giấy tờ nhà (bản chính)
 • Hợp đồng mua bán (bản chính) – đối với nhà mua bán
 • Thông báo lệ phí trước bạ nhà đất – Bản chính
 • Giấy phép xây dựng – bản chính
 • Bản vẽ xin phép xây dựng – Bản chính
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất – Lấy của Bước 1 – Bản chính
 • Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành – Bản chính
 • và các giấy tờ  khác có liên quan…..
 • …..

● Bước 3: Nộp hồ sơ tại UBNDQ
● Bước 4: Đóng thuế tại chi cục thuế (nếu thay đổi diện tích đất)
● Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại UBNDQ

Thời Gian Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Mới Nhà Đất
– Đo vẽ lại: 15 ngày
– Thụ lý tại UBNDQ: 45 ngày (Tuỳ vào tình hình xác minh cụ thể)
Lệ Phí Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Nhà Đất
– 50.000 đ
Phí Dịch Vụ Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Nhà Đất
Phí dịch vụ: Gọi : 0908 266 567

Bạn cũng có thể thích