Sự bất cập trong việc Hợp tác giữa Ngân hàng và Bảo Hiểm Phi nhân thọ đối với dân Sale Bảo hiểm

0

Đứng trên phương diện các Ông chủ lớn (Tổng Công ty)

Hàng năm, các Ngân hàng hay Công ty bảo hiểm đề ra phương án hoạt động kinh doanh cho năm mới,

  • Với Ngân hàng là : Chỉ tiêu về Doanh số huy động, cho vay.
  • Với Công ty bảo hiểm là: Doanh số (Doanh thu phí bảo hiểm)

Mặt lợi:

  • Phía Ngân hàng sẽ được hưởng khoản tiền gửi mà Công ty Bảo hiểm gửi tại Ngân hàng, nhờ khoản tiền này mà phía Ngân hàng bớt đi một gánh nặng tìm nguồn vốn huy động. Mặt khác được hưởng phần chi phí hoa hồng (Do 2 bên thoả thuận) tập trung. Nếu không có hợp tác tập trung thì tất cả các khoản tiền cho vay bắt buộc có bảo hiểm, thì bộ phận tín dụng sẽ tự đẩy cho các Công ty bảo hiểm bất kỳ có mối quan hệ tốt với các Chuyên viên đó, khi đó đương nhiên phần thu nhập, sẽ chảy vào túi giêng của từng người. Nếu tập trung như vậy, thì bắt buộc các bộ phận tín dụng của các chi nhánh, Phòng giao dịch bắt buộc bán cho Công ty bảo hiểm mà Ngân hàng ký hợp đồng liên kết hợp tác. Đồng nghĩa với việc, phần thu nhập từ Bảo hiểm được tập trung một chỗ, khoản tiền này sẽ rất lớn và nó sẽ đi về đâu là do ngân hàng tự quyết định
  • Phía Công ty Bảo hiểm: Cũng như Ngân hàng, cũng bớt đi nỗi lo về doanh thu phí bảo hiểm, mặt khác được lợi về nguồn khách hàng tập trung do Ngân hàng mang lại. Điều này sẽ rất tốt cho Công ty bảo hiểm. Còn chi phí trả cho Ngân hàng thường quyết toán theo tháng hoặc Quý dựa vào số liệu phát sinh

Đứng trên Phương diện Chuyên viên tín  dụng ngân hàng và Chuyên viên bảo hiểm:

Quả thực là một bất cập rất lớn, miếng cơm manh áo bị người khác cướp mất trắng trợn và hợp lý. Thay vì nếu không có sự hợp tác thì mỗi khoản tiền phí bảo hiểm phát sinh trên mỗi hợp đồng tín dụng, phần thu nhập sẽ tự động chảy vào túi giêng của cả hai bên (Chuyên viên tín dụng và bảo hiểm).

Theo sự tìm hiểu của Tôi được biết dân sale tại Tổng Cty Bảo hiểm PVI đang ngán ngẩm sự hợp tác giữa PVI và TECHCOMBANK. Trước kia không có sự hợp tác thì đối với mỗi hợp đồng phát sinh qua Techcombank, nếu ko có sự chỉ định từ Techcom mà theo yêu của khách hàng có quyền thụ hưởng qua Techcom (đương nhiên được coi là khách hàng khai thác bên ngoài) thì toàn bộ chi phí sẽ được hưởng hết, còn nếu có sự yêu cầu từ Chuyên viên tín dụng Techcom, chi phí sẽ do 2 bên tự thoả thuận. Nếu chi hết cho chuyên viên tín dụng, phần thu nhập ít nhất cũng bỏ túi được từ 5-7%/phí thực thu.

Do có sự hợp tác giữa hai bên thi phần thu nhập chỉ được 1%/phí thực thu, cho dù hợp đồng tín dụng đó có sự chỉ định từ Techcom hay không? Khi đã phát sinh qua Techcom rồi, đương nhiên sẽ là của Techcom. Và phần chi phí đó PVI sẽ chuyển hết về cho Tổng của Techcom. Trong khi đó, để cấp xong một hợp đồng bảo hiểm xe cơ giớ thì phát sinh rất nhiều khoản chi phí và thời gian như: Soạn thảo hợp đồng, trình ký, đi giao hợp đồng cho khách, đi chụp hình giám định điều kiện xe để làm hồ sơ lưu… Nếu đặt trường hợp của bạn vào tình huống như thế, bạn có chấp thuận hay không?

Dù không mặn mà với tình trạng trên, nhưng những Sale bảo hiểm của PVI vẫn phải chấp thuận một sự thực đắng lòng là do sự hợp tác giữa hai bên qui định là như vậy.

Du sao đi nữa, cái gì cũng có hai mặt: Mặt được và mất. Đứng trên khía cạnh nào cũng đúng. Nếu bạn có quyền quyết định sẽ chọn cái nào?

Bạn cũng có thể thích