Sự khác biệt giữa Đại lý bảo hiểm và Môi giới bảo hiểm

0
  1. Về địa vị pháp lý: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Trong khi doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là các tổ chức kinh doanh độc lập chuyên kinh doanh trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm;
  2. Về trách nhiệm: Đại lý là cá nhân (tổ chức) được công ty bảo hiểm uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các hành vi của đại lý đối với khách hàng.

Trong khi đó, doanh nghiệp môi giới là tổ chức kinh doanh độc lập, thay mặt khách hàng giao dịch với các công ty bảo hiểm để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng. Công ty môi giới bảo hiểm tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình trước pháp luật. Chính vì vậy, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm còn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm trong khi đại lý thì không phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

  1. Về hoa hồng thực hưởng: Đại lý Bảo hiểm không hưởng lương mà được hưởng % hoa hồng trên phí Bảo hiểm thu được từ Khách hàng. Còn Môi giới bảo hiểm sẽ được % hoa hồng của công ty bảo hiểm và khách hàng chi trả theo sự thỏa thuận 2 bên
  2. Về khách hàng và tư vấn: Đại lý tìm kiếm khách hàng và tư vấn trực tiếp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Đứng về phía Công ty bảo hiểm khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.

Vai trò của người (công ty) môi giới Bảo hiểm là tìm kiếm Khách hàng và giới thiệu cho các công ty Bảo hiểm hoặc một công ty Bảo hiểm nào đó, họ cũng được các đối tác trả hoa hồng theo thỏa thuận và đứng về phía khách hàng khi phát sinh bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào

Bạn cũng có thể thích