Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ – Bảo hiểm Xe cơ giới

0
 1. 1. Hàng hóa đặc bit

Các loại hàng hóa sau đây chỉ được bảo hiểm với điều kiện chủ xe có hợp đồng thỏa thuận riêng với doanh nghiệp bảo hiểm:

 • Vàng, bạc, đá quí (dạng nguyên thủy hoặc đã tinh chế).
 • Đồ cổ, tranh nghệ thuật quí hiếm.
 • Tiền, các loại ấn chỉ, hoá đơn có giá trị như tiền.
 • Thi hài, hài cốt.
 •  Súc vật, gia cầm.
 1. 2. Chuyn quyn shu xe:

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe, thì quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực với Chủ xe mới. Trường hợp Chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho Chủ xe mới và có yêu cầu hoàn phí thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn phí cho Chủ xe cũ và làm thủ tục bảo hiểm cho Chủ xe mới, nếu được yêu cầu.

 1. 3. Mc min thường có khu tr

Mức miễn thường có khấu trừ là số tiền được ấn định trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại doanh nghiệp bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm không bồi thường các khoản miễn thường được kê khai trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi tổn thất sau khi đã áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản của hợp đồng này bao gồm cả điều kiện luật tỷ lệ/khấu hao/chế tài.

 1. 4. Lái xe khi có cht kích thích:

Là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng 1 người lái xe khi bị ảnh hưởng của đồ uống có cồn, chất kích thích nên không thể lái xe an toàn được. Nếu tình trạng này xả ra, công ty bảo hiểm có thể ngừng bảo hiểm cho người đã mua đơn bảo hiểm xe cơ giới cá nhân.

 1. 5. Bo him đội xe

Nhiều xe cơ giới được bảo hiểm theo 1 đơn bảo hiểm chung

 1. 6. Công ty giám định

Được nhắc tới trong hợp đồng bảo hiểm, là một công ty có khả năng đánh giá được mức độ thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến tai nạn/tổn thất của đối tượng bảo hiểm và có thể kết luận được phạm vi bảo hiểm cũng như giá trị bồi thường, kết luận của công ty giám định là cơ sở để người bảo hiểm và người được bảo hiểm tuân theo

 1. 7. Bo him xe ô tô và xe máy chuyên dùng

Trên cơ sở các điều kiện, điều khỏan, các điểm lọai trừ, các điều khỏan bổ sung đính kèm (nếu có) của Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới và sau khi Người được bảo hiểm đã đóng khỏan phí bảo hiểm bổ sung; doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý mở rộng bồi thường cho những hư hỏng hay tổn thất phát sinh trực tiếp từ quá trình vận hành các thiết bị chuyên dùng trên xe cơ giới gây ra cho chính chiếc xe đó.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho các trường hợp sau :

 • Xe cơ giới chuyên dùng không bảo đảm an tòan kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 • Người điều khiển thiết bị chuyên dùng không có Giấy phép/Chứng chỉ …điều khiển thiết bị chuyên dùng phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Người điều khiển thiết bị chuyên dùng cố tình vi phạm các quy định, quy trình vận hành thiết bị chuyên dùng.
 1. 8. Bo him thit hi động cơ do hin tượng thukích

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng khi xe cơ giới có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại động cơ xe do đi vào đường ngập nước và hoặc vì có nước lọt vào trong động cơ gây ra hiện tượng thủy kích làm hư hỏng động cơ xe thì được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

 1. 9. Bo him ngoài phm vi lãnh thVit Nam

Điều kiện tham gia bảo hiểm: Xe tham gia bảo hiểm phải có giấy phép được lưu thông qua các nước tương ứng với yêu cầu bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng khi xe cơ giới tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm khi đang lưu thông trên lãnh thổ của một quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam (được ghi trên Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường thiệt hại vật chất của xe cơ giới. Loại trừ: Mất toàn bộ xe ngoài lãnh thổ Việt Nam

 1. 10. Bo him vt cht xe đối vi xe tm nhp, tái xut

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng đối với xe tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả bồi thường thiệt hại vật chất xe như sau:

 • Khi xe bị thiệt hại bộ phận: doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường trên cơ sở xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị với số tiền bảo hiểm tương đương với xe cùng loại đã tính các loại thuế.
 • Khi xe bị thiệt hại toàn bộ hay toàn bộ ước tính: doanh nghiệp bảo hiểm trả cho Chủ xe số tiền bằng giá trị tham gia bảo hiểm (giá chưa tính các loại thuế) của chiếc xe đó tại thời điểm xe bị thiệt hại.
 1. 11. Bo him thuê xe trong thi gian sa cha

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng khi xe cơ giới có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đồng ý trả chi phí thuê xe nếu Chủ xe thuê xe khác để sử dụng trong thời gian xe của Chủ xe đang được sửa chữa (không bao gồm thời gian xe bị giam giữ tại cơ quan Công an).

 1. 12. Bo him la chn cơ ssa cha

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng khi xe cơ giới có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý để Chủ xe được chọn cơ sở sửa chữa, bao gồm cơ sở được ủy quyền của hãng đã sản xuất ra chiếc xe đó trên lãnh thổ Việt Nam.

13. Bo him mi thay cũ

Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận rằng khi bộ phận của xe cơ giới được bảo hiểm bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm cần phải được thay mới, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của bộ phận thay thế đó mà không tính tỷ lệ khấu hao.

 1. 14. Gii quyết hu qutai nn

Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người ngồi trên xe lớn hơn số người ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì tiền bảo hiểm được trả sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người ngồi trên xe.

– Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó.

– Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

 1. 15. Giám định tai nn

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện giám định tai nạn với sự chứng kiến của Chủ xe cơ giới, bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên có liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do tai nạn gây ra. Chi phí giám định tổn thất do Doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Trường hợp Chủ xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do Doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên sẽ thỏa thuận chọn giám định viên độc lập. Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm và Chủ xe không thỏa thuận được việc chọn giám định viên độc lập thì một trong hai bên được yêu cầu cơ quan chức năng đang thụ lý hồ sơ hoặc Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của Chủ xe chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với hai bên.

Bạn cũng có thể thích