Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

0

Đối tượng được bảo hiểm – Người được bảo hiểm (NĐBH):
Thuyền viên được bảo hiểm bao gồm: Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các sỹ quan, thuỷ thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học hoặc làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao động chính, lao động phụ, làm việc trên tàu thuyền, hoặc phương tiện thuỷ thủ như: phà, xà lan….

Phạm vi bảo hiểm:

 • Bảo hiểm chi trả cho thuyền viên được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương do tai nạn bất ngờ gây ra;
 • Mở rộng cho cả trường hợp thuyền viên bị chết hoặc bị thương do tai nạn xảy ra ngoài thời gian sản xuất hoặc sửa chữa tàu.

Quyền lợi của Thuyền viên khi mua bảo hiểm: 

 • Trường hợp NĐBH chết hoặc bị mất hoàn toàn khả năng lao động, Bảo hiểm trả toàn bộ số tiền ghi trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm;
 • Trường hợp bị thương tật vi tai nạn, số tiền được chi trả tương ứng với tỷ lệ thương tật do Hội Đồng giám định y khoa xác nhận;
 • Ngoài ra, Bảo hiểm sẽ thanh toán thêm các khoản chi phí như:
  • Tiền bồi dưỡng nạn nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện hoặc bệnh xá, được chi trả mỗi ngày = 0,3 % STBH, nhưng không quá 180 ngày/năm;
  • Tiền chi phí tiền viện phí cần thiết và hợp lý trong thời gian điều trị tại bệnh viện hoặc bệnh xá nhưng không vượt quá 30% STBH;
  • Tổng các khoản chi trả trong mọi trường hợp không vượt quá STBH ghi trong Hợp đồng/GCN bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm: NĐBH có quyền lựa chọn cho mình STBH từ : 10.000.000đ đến 100.000.000đ

Số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm
Từ 1triệu đến 40triệu 0,28%
Từ 1triệu đến 100triệu 0,42%

Phí bảo hiểm : STBH x Tỷ lệ phí bảo hiểm


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567