Danh mục

BẢO HIỂM MÁY MÓC

Nhằm bảo vệ tài sản cho các chủ đầu tư trong quá trình thi công các loại máy cũng như lắp đặt máy móc khi Công trình hoàn thành. Bảo hiểm Máy móc thiết bị xây dựng sẽ giúp tránh được rủi ro không đáng có
Sản phẩm:
1. Bảo hiểm Máy móc thiết bị của chủ thầu
2. Bảo hiểm đổ vỡ máy móc