Bảo hiểm máy móc thiết bị

0

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với các loại máy móc, các loại xe…. phục vụ trong công trình xây dựng như

  • Xe xúc, trộn bê tông
  • Xe đào
  • Xe cẩu
  • Xe lu….

Điều kiện áp dụng

Máy móc phải đáp ứng điều kiện: có Giấy chứng nhận (GCN) kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực hoặc cam kết bổ sung GCN của máy móc (trường hợp hết hạn kiểm định)

 

Phạm vi bảo hiểm

Bảo Hiểm máy móc thiết bị sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác, tới mức mà các hạng mục đó cần phải thay thế hoặc sửa chữa thi Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các thiệt hại, tổn thất liên quan đó bằng tiền mặt , thay thế hay sửa chữa nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng với từng hạng mục được bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm máy móc thiết bị này áp dụng cho bất kỳ máy móc thiết bị nào có tên trong danh mục được bảo hiểm cho dù các thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc để di chuyển trong phạm vi khu vực được bảo hiểm hay đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Đơn bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các thiết bị này đã hoàn tất và thành công quá trình chạy thử

Phí bảo hiểm:

Giá trị máy móc thiết bị x tỷ lệ phí bảo hiểm

Điều khoản bổ sung mở rộng bảo hiểm máy  móc:

  1. Bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, nổi loạn, xung đột nội bộ;
  2. Bảo hiểm đối với các chi phí phụ về làm thêm giờ, làm đêm, làm ngày lễ, cước phí chuyển phát nhanh, giới hạn: 10% Số tiền bảo hiểm/vụ và cho toàn bộ thời hạn được bảo hiểm;
  3. Bảo hiểm vận chuyển nội địa;
  4. Bảo hiểm Máy móc và thiết bị hoạt động ngầm dưới lòng đất.

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567