Bảo hiểm Vay tiền (Vay vốn)

0

Điều kiện tham gia bảo hiểm – Đối tượng mua bảo hiểm :

 • Là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,  từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực bảo hiểm và không quá 70 tuổi vào ngày kết thúc bảo hiểm.
 • Có hợp đồng ký kết với tổ chức tín dụng;
 • Đáp ứng đủ điều kiện sức khoẻ

Quyền lợi khi mua bảo hiểm:

 1. Trường hợp chết (Tử vong) do tai nạn, ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng bảo hiểm;
 2.  Trường hợp NĐBH tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn tham ra bảo hiểm từ năm thứ hai trở đi, Bảo hiểm sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng bảo hiểm;
 3. Trường hợp NĐBH bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng bảo hiểm sau thời điểm được xác định Thương tật toàn bộ vĩnh viễn theo Quy tắc của Bảo hiểm.

Trường hợp khách muốn nhận tiền bồi thường thay thì phải có giấy uỷ quyền hoặc giây giới thiệu do tổ chức tín dụng ký;

4. Trường hợp NĐBH bị mất tích do tai nạn và có quyết định của toà án có thẩm quyền v/v tuyên bố NĐBH  mất tích do tai nạn, Bảo hiểm sẽ trả 100% STBH cho người thụ hưởng bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm (STBH): Người mua bảo hiểm có thể lựa chọn STBH như sau:

 • SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI ĐA: 5.000.000.000Đ (Năm tỷ đồng)
 • Những Người được bảo hiểm từ 60 tuổi tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm,  STBH không vượt quá: 2.000.000.000đồng (2tỷ đồng)
 • STBH tối đa đối với quyền lợi tử vong do ốm đau, bệnh tật là : 500.000.000đồng
  • NĐBH có thể lựa chọn STBH là:
   • Giá trị khoản vay tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc;
   • Khoản dư nợ của NĐBH theo năm (xác định theo mỗi 12 tháng) căn cứ theo lịch trả nợ của tổ chức tín dụng.

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày kết thúc bảo hiểm

 • Ngày bắt đầu bảo hiểm: là ngày giải ngân của khoản bay theo Hợp đồng tín dụng
 • Ngày kết thúc bảo hiểm : là một trong các ngày sau, tuỳ thời điểm nào đến trước:
  • Là ngày cuối cùng thời hạn bảo hiểm được quy định trên GCN/Hợp đồng bảo hiểm;
  • Ngày Hợp đồng tín dụng hết hiệu lực với bất kỳ lý do nào;
  • Ngày khoản dư nợ vay của Hợp đồng tín dụng bằng không với bất kỳ ký do nào;
  • Ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm;
  • Ngày mà Công ty Bảo hiểm nhận được thông báo bằng văn bản của NĐBH và có sự chấp thuận của tổ chức tín dụng bằng văn bản, yêu cầm chấm dứt việc tham gia bảo hiểm;
  • Ngày NĐBH tròn 70 tuổi.

Tỷ lệ phí bảo hiểm:

 • Với STBH đến 2 tỷ đồng = 0,3%
 • Với STBH > 2 tỷ đồng = 0,5%

Phí  bảo hiểm : Tỷ lệ phí bảo hiểm x STBH /năm

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567