Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

0

Đối tượng áp dụng:

Áp dung cho các nhà giêng, căn hộ tập thể. nhà chung cư…..

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất đối với:

 • Khung nhà;
 • Tài sản bên trong khung nhà thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm trông coi trong thời hạn được bảo hiểm (ti vi, tủ lạnh, máy lạnh…)

Giá trị (Số tiền bảo hiểm) –  không tính giá trị đất

 

Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiẻm những tổn thất, thiệt hại về vât chất đối với Ngôi nhà hoặc tài sản bên trong Ngôi nhà được bảo hiểm, do các rủi ro như:

1. RỦI RO CƠ BẢN

A.CHÁY do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác

B. NỔ BÌNH GAS hoặc nồi hơi, bình đun nước phục vụ sinh hoạt;

C. SÉT đánh trực tiếp

2. RỦI RO BỔ SUNG (được bảo hiểm trong trường hợp được ghi rõ trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm)

D. Giông bão, gió xoáy, lũ lụt, động đất, núi lửa ;

E. Vớ hay tràn nước từ bể chứa, đường ống, thiết bị chứa nước nhưng loại trừ tài sản bị tổn thất hoặc thiệt hại do nước từ hệ thống PCCC tự động

G. Trộm cướp đi kèm dấu hiệu đột nhập và/hoặc vũ lực, bạo động, đình công, hành động ác ý của bất kỳ người nào khác không phải là Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà đươc bảo hiểm hoặc Người đại diện Người được bảo hiểm

H. Thiệt hại do :

   • Đâm va bởi xe cộ hoặc động vật không thuộc quyền sở hữu, kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà đươc bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm tại Ngôi nhà được bảo hiểm  ;
   • Máy bay và các thiết bị trên không khác và/hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào;
   • Cây đổ, cành cây gãy rơi vào Ngôi nhà được bảo hiểm không phải do hành động cố tình của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà đươc bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm tại Ngôi nhà được bảo hiểm  

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG MỞ RỘNG KHÔNG TÍNH THÊM PHÍ

   1. Chi phí cho kiến trúc sư, giám sát viên và Kỹ sư tư vấn – Tối đa 10% STBH
   2. Chi phí chữa cháy – Tối đa 10% STBH
   3. Chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất – Tối đa 10% STBH
   4. Chi phí bảo vệ tạm thời – Tối đa 5% STBH
   5. Chi phí chỗ ở tạm thời hoặc tiền cho thuê địa điểm được bảo hiểm trong các trường hợp sau
    • Tiên cho thuê phải thanh toán cho Người được bảo hiểm với tư cách là Chủ nhà đang cho thuê Ngôi nhà được bảo hiểm. Số tiền bồi thường không vượt quá 5.000.000đ/tháng và không quá 6 tháng trong suốt thời hạn được bảo hiểm. Mức khấu trừ áp dung theo qui định;
    • Chi phí bổ sung chỗ ở tạm thời cho Người được bảo hiểm với tư cách là người cho thuê nhà. Số tiền bồi thường không vượt quá 5.000.000đ/tháng và không quá 6 tháng trong suốt thời hạn được bảo hiểm. Mức khấu trừ áp dung theo qui định

 Mức khấu trừ:

 • Phần giá trị Xây dựng: 5.000.000đ/vụ tổn thất;
 • Tài sản bên trong: 3.000.000đ/vụ tổn thất.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH):  Tùy theo giá trị tài sản của từng ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong

Tỷ lệ Phí bảo hiểm (chưa bao gồm VAT)

Năm xây dựng Số tiền bảo hiểm Rủi ro chính Rủi ro bổ sung
 Dưới 15 năm Dưới 500 triệu

 

0,15%

 

0,08%

 

Từ 500 triệu đến 1.500 triệu 0,12% 0,06%
Trên 1.500 triệu 0,1% 0,05%
Từ 15 năm đến 25 năm  Theo STBH trên Mỗi năm tăng 10% theo tỷ lệ phí trên

 Phí bảo hiểm: STBH x tỷ lệ phí bảo hiểm

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567