Bảo hiểm du lịch trong nước

0

Phạm vi và đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam với hình thức trọn gói theo chuyến.

1. Đối tượng bảo hiểm
Bảo hiểm nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với các rủi ro:

  • Chết, thương tật thân thể do tai nạn (Tai nạn được hiểu là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể)
  • Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm;
  • Chết, thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Quyền lợi bảo hiểm du lịch trong nước 

  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Trường hợp Người được bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Trường hợp Ngược được bảo hiểm bị thương tật thân thể: Bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo mức độ thương tật theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm.

Phí bảo hiểm

Khách du lịch có thể lựa chọn Mức trách nhiệm bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) từ 10 triệu đồng – 100 triệu đồng/Người

Phí bảo hiểm theo chuyến của 1 người trong 1 ngày = 0,015% x Số tiền bảo hiểm

Vui lòng gọi: 0908 266 567 để được tư vấn và báo phí chính xác