Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn, Giám sát

0

Theo mục 2 của Thông tư

tải Thông tư 329/2016/TT-BTC ở đây thong-tu-329-2016-tt-btc-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung

Đối tượng mua bảo hiểm:

  • Nhà Thiết kế;
  • Kỹ sư, kiến trúc sư tư vấn ;
  • Kỹ sư, kiến trúc sư giám sát thi công.

Phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiêm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm (Người mua bảo hiểm) NĐBH  trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ 3 cho bất kỳ khiếu  nại nào của bên thứ 3 khi đáp ứng:

  • Là các thiệt hại được bồi thường, bo gồm các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn  được NĐBH chấp thuận; và
  • Là khiếu nại được đưa ra lần đầu tiên nhằm chống lại NĐBH trong thời hạn được bảo hiểm; và
  • Là thương tật con người, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình phát sinh từ các hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất do NĐBH phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn Ngày hồi tố quy định tại GCN bảo hiểm; và
  • Phát sinh trong quá trình của NĐBH với tư cách là Kiến truc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn như đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiêm;
  • Liên quan đến hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất mà NĐBH đã hoặc có thể đang phạm phải hoặc bị cáo buộc là đã và đang phạm phải hoặc có thể sơ ý phạm phải sau Ngày hồi tố được quy định trong GCN/Hợp đồng bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm): Là số tiền do Người được bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận, thường là số tiền ước tính đủ để bồi thường cho một sự cố và cho cả năm bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567