Cách tính phí bảo hiểm hàng hoá Xuất Nhập Khẩu (XNK) – giá CIF

0

  1. Cách tính giá CIF

CIF là cụm từ viết tắt của:

  • C – Cost : Giá bán của hàng hoá XNK ;
  • I – Insurance : Phí bảo hiểm
  • F – Freight : Cước phí vận chuyển

Như vậy, khi Người mua bảo hiểm mua trị giá bảo hiểm theo như trên, có nghĩa Ngoài trị giá của hàng hoá còn có thêm chi phí vận chuyển và phần phí bảo hiểm.

Như vậy Người mua bảo hiểm  có quyền mua Số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị bảo hiểm

STBH  (CIF) = (C + F)/(1-R%)

R% : Tỷ lệ phí bảo hiểm (Có thể có tỷ lệ phí phụ – Tuỳ từng lô hàng và chuyến hàng cụ thể)

Phí bảo hiểm: STBH x R%   

  1. CIF & 10%

Theo như  phân tích về CIF ở trên thì 10% có ý nghía gì? Và tại sao Người mua bảo hiểm có quyền thêm 10% này?

10% có nghĩa là lãi ước tính của lô hàng tham gia bảo hiểm hàng hoá

STBH = CIF + 10%

STBH không vượt quá giá CIF+10%

Khi Người mua bảo hiểm mua STBH như trên, không may bị tổn thất thì ngoài các chi phí (Trị giá hàng hoá, cước vận chuyển, phí bảo hiểm) thì Công ty bảo hiểm sẽ trả thêm 10% lãi ước tính của lô hàng đó, nhằm hỗ trợ khó khăn của Người chủ hàng.

  1. Những chi phí có thể được bảo hiểm ngoài giá CIF

Có thể liệt kê những chi phí này như phí lưu giữ hàng tạm thời tại nơi đi trong khi đợi ra bến tàu, chi phí đóng gói (nếu có), chi phí vận chuyển hàng ra cầu tàu và xếp hàng lên tàu tại cảng đi, lệ phí hải quan, thuế nhập khẩu tại nơi đến, các chi phí bốc dỡ, phí đại lý tại cảng đến, chi phí vận chuyển về kho hàng của người mua và các chi phí có liên quan khác…

Những giá trị (chi phí này) nếu người mua bảo hiểm đã bỏ ra thì cũng có nguy cơ bị mất cùng với hàng hóa nếu chẳng may có tổn thất xảy ra. Vì thế chúng là những thứ hoàn toàn có thể bảo hiểm được.

Điều này cũng được thể hiện rất rõ ràng trong Luật Bảo hiểm hàng hải  của Anh khi đề cập đến những giá trị nào có thể bảo hiểm được liên quan đến hàng hóa vận chuyển trên biển như sau:
“… the insurable value of the subject matter insured must be ascertained as follow:
… Insurance on goods or merchandise, the insurable value is the prime cost of the property insured, plus the expenses of and incidental to shipping and the charges of insurance upon the whole” (MIA – 1906 –  Measure of insurable value – Section 16.3)
Tạm dịch là:
giá trị có thể bảo hiểm được của các đối tượng bảo hiểm có thể được xác định như sau:
…  Bảo hiểm hàng hóa – giá trị có thể bảo hiểm được là giá sơ khai của tài sản được bảo hiểm cộng với các chi phí phát sinh trong chuyến đi và có liên quan đến chuyến đi và phí bảo hiểm cho toàn bộ tài sản đó”
Như vậy các chi phí như chi phí lưu giữ hàng tạm thời tại nơi đi, chi phí đóng gói (nếu có), chi phí vận chuyển hàng ra cầu tàu tại cảng đi, chi phí xếp hàng lên tàu, thuế nhập khẩu tại nơi đến, các chi phí bốc dỡ, phí đại lý tại cảng đến, chi phí vận chuyển về kho hàng của người mua v.v… như liệt kê ở phần trên chính là “các chi phí phát sinh trong chuyến đi và có liên quan đến chuyến đi” như thể hiện trong Bộ luật này.

Xin lưu ý rằng không có cụm từ “estimated profit” (lãi ước tính) hay bất kỳ từ hoặc cụm từ nào khác ngụ ý về “lãi ước tính” xuất hiện trong đoạn đã dẫn ở trên của Bộ Luật Bảo hiểm Anh về  cách xác định giá trị có thể bảo hiểm được của hàng hóa

Nếu xét về con số 10% ở trên  thì ta đặt một câu hỏi: Liệu có thể hơn hoặc kém được không?

Câu trả lời hoàn toàn có thể được. Vì các “chi phí phát sinh trong chuyến đi và liên quan đến chuyến đi” không phải lúc nào cũng định lượng trước được một cách chính xác tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm nên giữa người bán và người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận một con số x% nào đó. 10% chỉ là một con số hay được áp dụng, dần dần trở thành tập quán. Trong thực tế giữa người mua và người bán bảo hiểm có thể thỏa thuận một con số thấp hơn hoặc cao hơn 10% tùy thuộc vào từng hành trình cụ thể mà mức độ chi phí phát sinh có thể rất khác nhau. Không phải là không có trường hợp số tiền bảo hiểm thỏa thuận lên tới 170% giá CIF (CIF + 70%) thì mới đủ để bảo hiểm cho các chi phí phát sinh, nhất là khi các lô hàng đặc biệt nào đó bị áp thuế nhập khẩu cao tại cảng đến.

Bạn cũng có thể thích