Những Rủi Ro Trong Bảo Hiểm Hàng Hoá XNK Vận Chuyển Bằng Đường Biển

0

 1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển:  là những tai nạn, tai hoạ, sự cố xảy ra một cách bất ngờ, ngẫu nhiên hoặc những mối đe doạ nguy hại, khi xảy ra sẽ gây nên tổn thất cho đối tượng được bảo hiểm
 2. Cách phân loại rủi ro:
  1. Phân loại rủi ro theo nguồn gốc phát sinh:
  2. Phân loại rủi ro theo nghiệp vụ bảo hiểm
 • Phân loại theo nguồn gốc phát sinh :
  • Thiên tai: Thiên tai là những hiện tượng tự nhiên mà con người không thể chi phối được như : biển động, bão, gió lốc, sét đánh, thời tiết xấu, sóng thần…;
  • Tai hoạ của biển: là những tai hoạ xảy ra đối với con tàu ở ngoài biển như : tàu bị mắc cạn, đâm va, đắm chìm, cháy nổ, tàu bị lật úp, mất tích… những rủi ro này được gọi là những rủi ro chính;
  • Các tai nạn bất ngờ khác: là những thiệt hại do các tác động ngẫu nhiên bên ngoài, không thuộc những tai hoạ của biển nói trên. Tai nạn bất ngờ khác có thể xảy ra trên biển nhưng nguyên nhân không phải là một tai hoạ của biển, có thể xảy ra trên bộ, trên không trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá, giao nhận, lưu kho, bảo quản hàng như: hàng hoá bị vỡ, lát, hấp hơi, thiếu hụt, mất trộm, mất cắp, không giao hàng … những rủi ro này được gọi là những rủi ro phụ;
  • Rủi ro do bản chất hoặc do tính chất đặc biệt của đối tượng bảo hiểm hoặc những thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ
 • Phân loại theo nghiệp vụ bảo hiểm:
  • Rủi ro thông thường được bảo hiểm: là những rủi ro được bảo hiểm một cách bình thường theo các điều kiện bảo hiểm gốc. Đây là những rủi ro mang tính bất ngờ ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn của người được bảo hiểm như: thiên tai, tai hoạ của biển, tai nạn bất ngờ khác tức là bao gồm cả rủi ro chính + rủi ro phụ;
  • Rủi ro bảo hiểm riêng: là những rủi ro mà muốn được bảo hiểm thì phải thoả thuận riêng, thoả thuận thêm chứ không được bồi thường theo các điều kiện bảo hiểm gốc. Gồm: rủi ro chiến tranh, đình công, khủng bố được bảo hiểm theo điều kiện riêng;
  • Rủi ro không được bảo hiểm: là những rủi ro không được người bảo hiểm nhận bảo hiểm hoặc không được người bảo hiểm bồi thường trong mọi trường hợp. Đó là các rủi ro đương nhiên xảy ra, chắc chắn xảy ra hoặc các thiệt hại do nội tỳ, bản chất của hàng hoá, do lỗi của người được bảo hiểm, thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ, rủi ro có tính chất thảm hoạ….. mà con người không lường trước được, quy mô, mức độ và hậu quả của nó
Bạn cũng có thể thích