Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ – Bảo hiểm Tài sản

0
 1. Bo him bán hàng không cố định

Bảo hiểm cho một người bán hàng theo hợp đồng trả góp hoặc hợp đồng bán hàng có điều kiện, khi tài sản bị tổn thất hoặc phá hủy. Ví dụ: Một máy thu hình được bán theo phương thức trả góp, nhưng đã bị người mua hàng làm hỏng. Người mua hàng sẽ được bồi thường tổn thất đó.

 1. Bo him bng phát minh, sáng chế

Bảo hiểm tốn thất đối với người được bảo hiểm do việc vi phạm việc phát minh sáng chế của Người được bảo hiểm bị vi phạm hoặc bảo hiểm khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm bằng phát minh, sáng chế của người khác.

 1. Bo him ci to và nâng cp nhà

Những công việc sửa chữa phần diện tích thuê của người thuê nhà để phù hợp với những nhu cầu riêng của mình. Trong trường hợp người thuê nhà không bảo hiểm phần kết cấu ngôi nhà, có thể bảo hiểm tối đa 10% của giá trị tài sản bên trong kết cấu nhà đối với những thiệt hại hay phá hủy của phần cải tạo và nâng cấp do người thuê nhà thực hiện. Ví dụ, theo đơn bảo hiểm chủ nhà, nếu các tài sản bên trong một căn hộ được bảo hiểm với giá trị 250 triệu đồng thì phần tủ xây trong bếp của người thuê nhà sẽ được bảo hiểm 25 triệu đồng (10% x 250 triệu đồng).

 1. Bo him các bsưu tp tem và tin kim loi

Bảo hiểm mọi rủi ro bộ sưu tập tem và tiền kim loại ở bất kỳ nơi nào, loại trừ hao mòn tự nhiên, chiên tranh, thảm họa hạt nhân và biến mất bí ẩn. Thông thường, mỗi hạng mục đều ghi rõ ràng và định giá cụ thể trong đơn bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có tầm quan trọng đặc biệt đối với người được bảo hiểm có bộ sưu tập tem và tiền kim loại quý hiếm. Các đơn bảo hiểm tài sản tiêu chuẩn như đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình có giới hạn bảo hiểm tương đối thấp đối với các hạng mục đặc biệt như bộ sưu tập tem và tiền kim loại.

 1. Bo him rò rhthng tự động phun nước chng cháy sprinkler

Bảo hiểm thiệt hại tài sản do hệ thống tự động phun nước chống cháy rò chảy. Có thể mua loại bảo hiểm này thông qua điều khoản bảo hiểm bổ sung của Đơn bo him cháy tiêu chun, chủ yếu loại trừ các tổn thất do cháy, sét đánh, gió bão, động đất, nổ, nứt vỡ nồi hơi, bạo loạn, xung đột dân sự và lệnh của nhà chức trách.

 1. Bo him trách nhim pháp lý do rò rhthng tự động phun nước chng cháy sprinkler

Bảo hiểm trách nhiệm đối với những thiệt hại tài sản của người khác do hệ thống tự động phun nước chống cháy rò chảy. Có thể mua loại bảo hiểm này dưới hình thức điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm trách nhiệm chung hỗn hợp theo mẫu mở rộng (CGL)

 1. Bo him các công trình đã hoàn thành

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà thầu đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản gây ra cho bên thứ ba do hậu quả từ những công trình do nhà thầu đã hoàn thành. Nhà thầu  phải cẩn thận hợp lý trong việc bảo đảm công trình an toàn và tránh mọi rủi ro một cách hợp lý.

 1. Bo him các khon phi thu

Loại bảo hiểm những thiệt hại trong trường hợp các số liệu về hoạt động kinh doanh bị phá hủy, do rủi ro được bảo hiểm gây ra và doanh nghiệp không thể thu hồi lại số tiền nợ đọng. Loại đơn bảo hiểm này bảo hiểm những khoản nợ khó đòi, các chi phí phục hồi lại số liệu và chi phí thu nợ, nhưng không bảo hiểm thiệt hại vật chất của những phương tiện lưu trữ dữ liệu như giấy, đĩa vi tính hay băng từ.

 1. Bo him các phương tin trgiúp giao thông

Bảo hiểm các đối tượng (trừ các xe có động cơ) được sử dụng trong việc chuyên trở tài sản, bao gồm bảo hiểm cầu; bảo hiểm cầu đang trong quá trình xây dựng; bảo hiểm bến tàu, cầu tàu, cảng; thiết bị truyền thanh và truyền hình; các đường dây truyền thanh truyền hình; các đường ống; bảo hiểm các đèn hiệu giao thông; bảo hiểm đường hầm.

 1. Bo him căn htp th

Bảo hiểm tài sản cá nhân của người được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ gia đình mẫu. Rủi ro được bảo hiểm là tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay mất khả năng sử dụng do cháy hoặc/và sét đánh, do phá hoại và/hoặc quậy phá, do bão và/hoặc mưa đá, do nổ, đình công và/hoặc bạo động dân sự, do xe cộ, máy bay đâm va hoặc rơi vào, do khói, do sức nặng của băng tuyết, do núi lửa phun, do cố tình tạo ra dòng điện, do hệ thống ống nước bị đóng băng, do hỏng hệ thống lò sưởi, điều hòa nhiệt độ hoặc hệ thống cứu hỏa, hoặc thiết bị trong nhà bị gãy, nứt, cháy, dãn nở quá mức, hệ thống hơi nước hoặc nước nóng, hệ thống điều hòa nhiệt độ hoặc hệ thống chữa cháy tự động bị trục trặc.

 1. Bo him cây trng

Loại hình bảo hiểm cây trồng trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc hư hại do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, bao gồm mưa đá, cháy và sét đánh. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm rủi ro chiến tranh và hạt nhân.

 1. Bo him cu

Bảo hiểm cầu đề phòng trường hợp cầu bị hư hại hay bị phá hủy. Bảo hiểm này được thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro và tuân theo những điểm loại trừ như chiến tranh, hao mòn tự nhiên, khuyết tật ngầm và thiệt hại do tác động của hạt nhân. Các cơ quan chính quyền địa phương và nhà nước mua loại hình bảo hiểm này nhằm hạn chế rủi ro phải tăng thuế tức thời, để xây dựng lại các cầu bị thiệt hại hay bị phá hủy.

 1. Bo him cu đang xây dng

Bảo hiểm các rủi ro cháy, sét, bị vật thể khác đâm vào, lũ lụt, bão, nước đóng băng, nổ và động đất trong quá trình xây cầu, loại bảo hiểm này rất quan trọng vì những thiệt hại về nhân công và nguyên vật liệu có thể làm cho nhà thầu bị phá sản.

 1. 14. Bo him tài sn vtrm cp tài sn cá nhân

Bảo hiểm mọi rủi ro đối với trường hợp tài sản cá nhân bị trộm cắp hay bị mất một cách bí hiểm; nhà cửa và tài sản bị thiệt hại vì trộm cắp, nội thất cũng như những tài sản khác của người được bảo hiểm bị phá hoại hay quậy phá khi những tài sản đó không ở nơi được bảo hiểm. Những tài sản đặc biệt dễ bị mất trộm như tiền, chứng khoán, tranh, bộ sưu tập tiền xu và đồ trang sức có các giới hạn trách nhiệm riêng.

 1. Bo him cu tàu, tàu và đà tàu

Bảo hiểm những công trình kể trên trong trường hợp bị thiệt hại hoặc phá hủy do tàu đâm va hoặc do sóng lớn gây ra. Loại trừ cháy, sét, gió bão, động đất và nổ, vì các hiểm họa này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn và các đơn bảo hiểm tài sản thương mại khác.

 1. Bo him thiết bca thy thuc và bác sphu thut

Bảo hiểm những thiết bị của các thầy thuốc hoặc bác sỹ phẫu thuật thường mang từ địa điểm này đến địa điểm khác. Loại bảo hiểm này thường được thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro bao gồm cả các sản phẩm được cung ứng và sách báo khoa học sử dụng trong việc hành nghề y tế.

 1. Bo him đường hm

Loại hình bảo hiểm đường hầm trong trường hợp bị hư hại hoặc phá hủy. Đơn bảo hiểm của loại hình bảo hiểm này được thiết kế trên cơ sở bảo hiểm mọi rủi ro, loại trừ các rủi ro chiến tranh, hư hỏng và hao mòn tự nhiên, khuyết tật và thiệt hại do năng lượng hạt nhân. Loại bảo hiểm này rất quan trọng đối với các ngành nghề có các tuyến đường hầm dưới lòng đất nối giữa các điểm khác nhau.

 1. 18. Bo him chìa khóa trao tay

Bảo hiểm những sơ xuất và sai sót của nhà thầu và kiến trúc sư, phạm vi bảo hiểm cũng tương tự như đơn bảo hiểm trách nhiệm chung cho các nghề nghiệp này.

Bạn cũng có thể thích